خدمات فنی

نصب و راه اندازی سیستم مدیریت محتوا

نصب هر یک از سیستم های مدیریت محتوا

وردپرس

جوملا

نیوک

پرستاشاپ و ....

پشتیبانی فنی سایت

پشتبانی فنی سایت

حل مشکلات نرم افزاری سایت

بررسی و رفع در صورت هک شدن سایت

پشتیبانی فنی موردی

رفع مشکل موردی سایت
به ازای هر یک ساعت